Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Stredoškoláci z Prešovského kraja môžu prihlásiť svoje časopisy do súťaže

Stredoškoláci z Prešovského kraja môžu prihlásiť svoje časopisy do súťažeVyhlasovateľmi sú Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a domáca Knižnica P. O. Hviezdoslava.

29. 5. 2018

Stredoškoláci z Prešovského kraja, ktorí tvoria študentské časopisy, ich môžu prihlásiť do 6. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov. Každoročne sa do nej zapájajú tvorivé novinárske tímy z celého kraja. Termín uzávierky je 30. júna.

Na súťaži sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl za aktuálny školský rok 2017/2018. Každý účastník musí poslať minimálne 1 a maximálne 3 rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch.

Stredoškoláci môžu rovnako prihlásiť aj elektronické časopisy na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. Školské časopisy v printovej podobe je potrebné doručiť s označením "Súťaž školských časopisov" na adresu Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139. Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí knižnica.

Obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu bude hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Výsledky súťaže budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na jeseň v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. S najväčšou pravdepodobnosťou bude spojené s praktickým seminárom o tvorbe žurnalistických materiálov. Víťazné tímy získajú diplomy, vecné ceny, finančný príspevok, ako aj rady či uznanie od ľudí z novinárskej branže.

Zdroj: teraz.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.