Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania

Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávaniaMinisterstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov.

23. 5. 2017

Táto skutečnosť vyplýva z návrhu novely vyhlášky o sústave odborov vzdelávania, ktorú predložilo ministerstvo školstva na medzirezortné pripomienkové konanie.

Medzi 10 overenými odbormi vzdelávania je 7 študijných odborov s praktickým vyučovaním formou odbornej alebo umeleckej praxe.  Absolvovaním tejto praxe študenti získajú úplné stredné odborné vzdelanie.

Súčasťou novely sú aj 3 študijné odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku. Ve 2 z týchto odborů absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a vďaka 3. odboru absolventi získajú vyššie odborné vzdelanie.

Súčasťou sústavy odborov vzdelávania tak budú aj odbory multimédiá, informačné a digitálne technológie, bioenergetika, právo a podnikanie, technológia kozmetiky a chemických liečiv, kaderník – vizážista, sklársky dizajn, vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle a dizajn interiéru.

Vyhláška má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra. Výnimkou sú odbory multimédiá a informačné a digitálne technológie, táto časť nadobudne účinnosť od 1. októbra.

Ministerstvo zároveň predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrhy novely vyhlášky o špeciálnych školách. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť nový učebný odbor pre žiakov s mentálnym postihnutím v odborných učilištiach, a to nový učebný odbor gastronomické služby. Vyhláška má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
Fakulta práva
Bratislava
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.