Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny.

26. 9. 2018

Dohodli sa na príprave metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja.

Recenzovaný metodický materiál má do formálneho učiva vniesť moment zážitkovosti. Bude obsahovať zoznam obetí komunistického režimu aj mapu s pamätníkmi a pietnymi miestami vhodnými na exkurzie žiakov pri výročiach a pietnych spomienkach.

Metodický list by mohol aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Materiál bude postavený na overených historických faktoch a presnosti významu pojmov. Ambíciou ŠPÚ a PV ZPKO je zostaviť kolektív tvorcov v spolupráci s Ústavom pamäti národa, odborníkov z vysokých škôl a renomovaných  didaktikov.

Zdroj: statpedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
18.6.2019 - II. kolo prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.