Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

ŠPÚ bude particopovať na príprave projektu integrované digitálne technológie

ŠPÚ bude particopovať na príprave projektu integrované digitálne technológieRiaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru.

8. 8. 2017

Jedná se o inovatívni metodiku vyučovania predmetov v základných a stredných školách. V tomto projektu budú základným prvkom procesu vzdelávania integrované digitálne technológie.

Základom tejto metodiky je možnosť cielene rozdeliť vyučovaciu hodinu na funkčné časti so zámerom rozobratia preberanej témy z viacerých hľadísk s využitím rôznych mechanicko-komunikatívnych spôsobov. Projekt je postavený na premise, že učiteľ sa pritom stáva prirodzeným koordinátorom hodiny, lídrom, prirodzenou autoritou a žiaka tento spôsob vyučovania motivuje k dobrovoľnému vzdelávaniu sa.

Multilingválny rozmer metodiky umožňuje negociovať témy so zahraničím a globalizovať ich tak v nadnárodnom priestore. Navyše, táto metodika vzdelávania je vhodná aj pre hendikepovaných žiakov, pretože témy sú spracované vo vizuálnej aj zvukovej podobe.

ŠPÚ v spolupráci s Book and Book Publisher zrealizuje prezentáciu experimentálnej hodiny Integrované DT v septembri tohto roka.

Zdroj: statpedu.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
13.8.2018 - PANEURÓPSKA DETSKÁ UNIVERZITA
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.