Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov bude vyššie

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov bude vyššieVzhľadom k nárastu životného minima od 1. júla 2019 sa maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov zvýšila na 295 eur. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur.

8. 7. 2019

Uvedené sumy sa týkajú vysokoškolákov, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu. Tý, ktorý študujú v mieste bydliska môžu po novom získať maximálne 245 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o päť eur.

Sociálne štipendium slúži ako podpora študentov zo sociálne slabšieho prostredia ze strany státu. V roku 2017 bolo formou týchto štipendií vyplatených celkovo vyše 14 miliónov eur, pričom počet poberateľov štipendia bol k 31. 12. 2017 takmer 10-tisíc.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.