Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Slovensko disponuje učiteli s vysokým potenciálem, hlásí první výsledky výzkumu

Slovensko disponuje učiteli s vysokým potenciálem, hlásí první výsledky výzkumuOd 1. augusta 2018 realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) národný projekt spolufinancovaný zo zdrojou EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

21. 8. 2019

Okrem iného sa projekt zaoberá výskumom kľúčových kompetencií pedagogických zamestancov na Slovensku, a to v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT (informačno-komunikačných technlológií. Projekt je realizován v spolupráci s výskumníkmi z OECD s využitím testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti online. V úvodnej fáze výskumu NÚCEM elektronicky otestoval úroveň kľúčových kompetencií na vzorke 670 učiteľov zo základných škôl v rámci celého Slovenska.

Učitelia vypĺňali ako štandardizované testy, tak i psychologické dotazníky, ktoré sa zameriavali na ich osobnostné charakteristiky, ktoré súvisia s kvalitou vykonávania ich činnosti. Prvé výsledky tohto výskumu sú veľmi priaznivé. 

Oproti ostatným vysokoškolsky vzdelaným ľuďom na Slovensku, ktorí boli testovaní v 1. cykle medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých PIAAC v roku 2012, dosahujú testovaní učitelia vyššiu úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT. Veľmi zaujímavé sú aj spracované dáta a zistenia súvisiace s osobnostnými charakteristikami testovanej vzorky učiteľov.

Význam celého výskumu spočíva v poskytnutie komplexnejšieho obrazu o predpokladoch a dispozíciích slovenských učiteľov pre kvalitné vykonávanie ich profesie. „Na základe výskumov navrhneme spolu s odborníkmi konkrétnejšie odporúčania pre vzdelávaciu politiku ministerstva školstva k inovovaniu vzdelávacích programov, ktoré by mali rozvíjať potrebné kompetencie pedagógov,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.