Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronickyPodľa zákona budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 elektronicky.

18. 9. 2018

Cieľom zberu štatistických údajov prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS) je zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. Zber sa bude realizovať od 15. do 30. septembra 2018.

Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pri zadávaní údajov pre financovanie sa riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov, ktorý je k dispozícii na webstránke rezortu. Inštruktážne video bude v najbližších dňoch pre zástupcov škôl k dispozícii na stránke crinfo.iedu.sk.

Pre väčšiu informovanosť škôl a školských zariadení zabezpečil rezort školstva na začiatku leta sériu školení po celom Slovensku. Boli zamerané na detailné oboznámenie sa s používaním portálu na zber údajov.

Nový spôsob posielania údajov pre výpočet financovania má školám ušetriť administratívu. Údaje, ktoré budú raz v systéme, nebude nutné vypisovať do papierových formulárov.

Napríklad ak na strednú školu nastúpi nový žiak, stačí, ak škola do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky.

Informácie z RIS-u môžu v budúcnosti nahradiť dnešné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
18.6.2019 - II. kolo prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.