Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

RoadShow pre stredoškolákov

RoadShow pre stredoškolákovÚspešné pracovné uplatnenie v živote sa začína správnym rozhodnutím na prahu dospelosti. Na najčastejšiu otázku končiacich stredoškolákov „Kam po strednej“ a „Kam na vysokú“ odpovedá prezentačná dvojvýstava v piatich krajských mestách.

23. 1. 2018

Vďaka Národnému kariérnemu centru, ktoré organizuje špeciálny jobfair pre stredoškolákov, sa budú môcť zorientovať ľahšie. Prezentačná dvojvýstava Kam po strednej a Kam na vysokú predstaví pracovné aj študijné možnosti, ktoré majú po ukončení strednej školy.

Jobfair putuje po západnom, strednom aj východnom Slovensku a koná sa v šiestich krajských mestách – v Trnave (30. 1.), Nitre (31. 1.), Žiline (1. 2.), Banskej Bystrici (6. 2.), Prešove (7. 2.) a v Košiciach (8. 2.).  

V každom meste budú rôzni vystavovatelia. Celkovo sa predstaví desiatky firiem, zamestnávateľov z celého Slovenska a v každom meste odprezentuje okolo dvadsať až tridsať vysokých škôl. Špeciálne postavenie má Banská Bystrica, kde sa uskutoční len výstava  Kam na vysokú, ale zúčastní sa na nej takmer tridsať slovenských a zahraničných vysokých škôl. 

Základným konceptom dvojvýstavy je prepojenie zamestnávateľov a vysokých škôl. Ich zástupcovia budú v diskusiách pri okrúhlych stoloch hovoriť so študentmi o praktických veciach. Stredoškoláci sa dozvedia, aké sú aktuálne pracovné príležitosti v jednotlivých mestách, o kritériách zamestnávateľov na prijatie, či o pracovných podmienkach a mzdách.

Záujemci o vysokoškolské štúdium sa môžu upriamiť na to, v akých firmách sa zvyčajne absolventi zamestnávajú, aká je v reálnej praxi perspektíva odboru, nad ktorým uvažujú i aké je finančné ohodnotenie. Študenti hľadajú informácie aj o uplatnení v podnikoch už počas štúdia ako stážisti, alebo aj formou brigád, aby si privyrobili. 

Výška nákladov na štúdium na vysokej škole je tiež jedným kritérií, ktoré zaváži pri rozhodovaní. Aj o tomto faktore tu získajú konkrtétnu predstavu. Dozvedia sa o týždňovém rozvrhu a čase, ktorý študent môže pracovať. Tyto informácie môžu pomôcť aj študentom, ktorí nevedia, či si môžu štúdium na vysokej škole dovoliť.

Výstava predstaví nielen úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy so zaujímavými a perspektívnymi študijnými odbormi, ale študentom ukáže, ako pripraviť životopis a zvládnuť prijímací pohovor. Môžu absolvovať aj individuálne kariérne poradenstvo, aby sa ľahšie zorientovali v ponukách práce a spravia si prehľad o ďalšom štúdiu.

Bližšie informácie nájdete na stránkách Národného kariérneho centra www.narodnekariernecentrum.sk.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.