Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prispôsobenie teórie pre prax a odstranenie problémov vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Prispôsobenie teórie pre prax a odstranenie problémov vo vyučovaní. Aj Váš názor zavážiMal by byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor? Je pre Vás štátny vzdelávací program zrozumiteľný? Súhlasíte s navrhovaným pomerom teoretického a praktického vyučovania?

12. 12. 2017

Tieto a ďalšie otázky spracované do dotazníka poslal v uplynulých dňoch Štátny inštitút odborného vzdelávania na všetky stredné odborné školy s cieľom získať názor učiteľov na štátne vzdelávacie programy (ŠVP).  

Elektronický dotazník je určený predsedom predmetových komisií pre odborné predmety. Otázky v ňom sa zameriavajú na celú šírku štátnych vzdelávacích programov. Vyplniť by ho malo viac ako 300 stredných odborných škôl. Dĺžka vyplnenia dotazníka je asi 30 -  40 minút v závislosti od toho, či je škola zapojená do systému duálneho vzdelávania.

Cieľom je zistiť názor učiteľskej verejnosti a mieru ich spokojnosti so štátnym vzdelávacím programom. Výsledky by mali napomôcť pri identifikácii problematických častí dokumentov, odstrániť ich a zlepšiť kvalitu samotného ŠVP a zabezpečiť jeho jednoduchšie zavedenie do školskej praxe.

Elektronický dotazník je dostupný do 8. decembra 2017. Následne sa pristúpi k analýze a spracovávaniu zozbieraných dát.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
23.10.2018 - Deň otvorených dverí
25.10.2018 - Deň otvorených dverí
25.10.2018 - Deň otvorených dverí
26.10.2018 - Deň otvorených dverí
26.10.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.