Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov

Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikovViaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je obsiahnuté v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, neodrážajú aktuálny stav na školách a sú zavádzajúce.

6. 6. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že prijalo dodatok k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu. Prijatý dodatok spresnil dikciu písania písaným písmom pre žiakov prvých ročníkov prvého stupňa základných škôl. V praxi sa však nič nemení, aj naďalej bude platiť, že žiaci prvého ročníka si majú osvojiť techniku písania písaného písma.

Sú na to prispôsobené aj šlabikáre, ktoré školy používajú. Všetky šlabikáre, ktoré do škôl distribuuje ministerstvo školstva, obsahujú iba vzory písaného písma.

Ak má však škola záujem naučiť žiaka písať aj iným typom písma, môže tak urobiť. Avšak iný typ písma nesmie byť jediným typom písma, ktoré žiak ovláda. Tento fakt často v mediálnych vyjadreniach chýbal. Naďalej tak bude platiť, že používanie písma je vždy na rozhodnutí samotného žiaka.

Ministerstvo školstva má záujem o podporu inovácií vo vyučovaní, preto stanovilo len minimálne základy zručností, ktoré má žiak získať v prvom ročníku v oblasti písania. Ovládanie zručnosti písaného spojitého písania predstavuje minimálny štandard. Žiadným spôsobom ale neobmedzuje využívanie aj iných typov písma.

Slovenská republika patrí medzi ďalšie európske krajiny, kde je stanovený minimálny rozsah zručností, ktoré má žiak ovládať. Necháva tak priestor na rozhodnutie samotnej školy a priedovšetkým samotného žiaka a jeho rodičov.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
26.4.2018 - Prijímacie konanie
14.5.2018 - Prijímacie konanie
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.