Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Pilotný projekt "Komunikácia - Cesta k porozumenia a úspechu" si už odskúšalo niekoľko škôl

Pilotný projekt V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo stretnutie pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu pilotného projektu k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému.

4. 12. 2018

Projekt sa už overuje vo viac ako desiatke základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Overovanie formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach je naplánované na 12 mesiacov.

Projekt prostredníctvom modelových situácií sleduje niekoľko cieľov. Je zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov.

Cielom je rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov.

Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií  by malo v konečnom dôsledku zvýšiť mladým ľuďom šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce. Budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.

Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania by mal byť po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.

Zdroj: statpedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
12.12.2019 - Deň otvorených dverí
12.12.2019 - Deň otvorených dverí
16.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
6.2.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.