Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Nový portál o daniach pre deti a mládež

Nový portál o daniach pre deti a mládežUnikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila koncom minulého roka Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.

17. 4. 2018

Webový portál s názvom TAXEDU je určený deťom a mládeži vo veku od 9 do 25 rokov. Budúci daňovníci zde zábavnou formou nájdu odpovede na otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním verejných financií, ich prínosom, životnými situáciami ovplyvňujúcimi daňové odvody. Čakajú je hry, desiatok videoklipov, animácií, príbehov a kvízov.

Súčasťou portálu je aj priečinok pre učiteľov, v ktorom nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti

Na tvorbe portálu sa podieľalo 24 expertov zo 16 krajín Európskej únie vrátane zástupcov slovenskej finančnej správy. Výsledny materiál je rozdelený do troch vekových kategórií.

Deti od 9 do 12 rokov sa jednoduchou, prístupnou a zábavnou formou dozvedia fakty o daniach v celej Európe. Získajú základné informácie o tom, čo sú dane a aký je ich každodenný prínos. Skupinu tínedžerov od 13 do 17 rokov určite zaujme problematika nakupovanie cez internet či sťahovanie hudby.

Veková kategória od 18 do 25 rokov rieši iné životné situácie. Prvé zamestnanie, prácu v zahraničí, štúdium na vysokej škole či začiatok podnikania a vďaka portálu prídu na to, že platenie daní má svoje pravidlá. 

TAXEDU je pilotný projekt Európskej únie. Názov tohto portálu je odvodený od anglických slov „tax" (daň) a „education" (vzdelávanie). Projekt sa realizoval pod záštitou Európskeho parlamentu a Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu) s účasťou vnútroštátnych daňových správ. Jeho cieľom je prispievať k daňovému vzdelávaniu mladých Európanov. Obsah portálu je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny: https://europa.eu/taxedu/home_sk.

Zdroj: ucn.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.