Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOLV pondelok 14. mája 2018 sa uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzívne vzdelávanie: Prinášame zmenu pre rómske deti – INSCHOOL.

22. 5. 2018

Účastnil sa štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák. Štátny tajomník vo svojom úvodnom slove ocenil, že realizácia projektu bude prebiehať priamo na vybraných školách a že škola si bude sama tvoriť inkluzívny plán rozvoja školy.

Na tieto konkrétne aktivity potom dostane grant. Taktiež vyzdvihol fakt, že súčasne vznikla aj národná pracovná skupina, ktorá na základe skúseností zapojených škôl identifikuje hlavné prekážky vo vzdelávacích politikách a navrhne riešenia.

Realizátorom projektu je Rada Európy spolu s Európskou komisiou v rámci medzinárodného kontextu krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Partnerom projektu na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a trvanie 1. fázy projektu je naplánované na máj 2018 – január 2019 s pravdepodobným predĺžením a rozšírením projektu.

Cieľom projektu je zvýšiť sociálne začlenenie Rómov prostredníctvom podpory inkluzívneho vzdelávania vo vybraných 7 školách na Slovensku.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.