Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Ministerstvo školstva už môže pre školy zabezpečiť internet

Ministerstvo školstva už môže pre školy zabezpečiť internetNa základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o poskytovateľovi internetu v školách uzavrel rezort školstva rámcovú zmluvu spolu s dodatkom s úspešným účastníkom súťaže Edunet_SK.

16. 10. 2018

Podpisom s dodávateľom odstraňuje ministerstvo školstva súčasný nezákonný stav, ktorý vznikol uzavretím zmluvy so spoločnosťou Telekom bez súťaže za ministrovania Juraja Draxlera.

Poskytovanie internetu školám je vo verejnom záujme. Vďaka tomuto projektu budú môcť školy využívať internetové služby na úrovni 21. storočia. Technické riešenie projektu má prísne kritériá na bezpečnosť, kvalitu a garanciu poskytovaných služieb.

Ide o centrálne manažované riešenie s nepretržitým dohľadom prevádzky, cieľom je vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie aj k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje.

Pôjde najmä o zabezpečenie dátovej komunikácie s Dátovým centrom rezortu školstva, napríklad aj pre potreby e-testovania, distribúcie digitálneho obsahu na školy či poskytnutie mimorezortného digitálneho obsahu.

Na ministerstve školstva v súčasnosti vzniká pracovná skupina na prípravu ďalších verejných obstarávaní v oblasti IKT. Pracovná skupina sa bude zaoberať prípravou podkladov pre stratégiu poskytovania dátových služieb pre ZŠ a SŠ a ich pripojenia na rezortné školské databázy v budúcnosti.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.4.2019 - Podanie prihlášky
30.4.2019 - Prihlášky na štúdium
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.