Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témouAsociácia výchovných poradcov (AVP) tvrdí, že duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy, ktorá by bola súčasťou vzdelávacieho plánu na základných školách.

27. 2. 2018

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou. Obsahom bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry.

Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese je návrh právnej úpravy tohto druhu poradenstva v systéme regionálneho školstva. Úpravu si vyžiadala spoločenská potreba prispôsobovať profily absolventov vzdelávania ich individuálnym predpokladom a záujmom, ako aj potrebám trhu práce. 

Podľa AVP sa kariérovou výchovou žiakovi vytvorí základ pre plánovanie, rozhodovanie, sebapoznanie a chápanie zákonitostí trhu práce. Získá flexibilné využívanie svojho potenciálu vzhľadom na meniace sa potreby práce a potrebu celoživotného vzdelávania.

Rezort školstva poznamenal, že v rámci zefektívnenia tohto typu poradenstva by sa mali vytvoriť miesta kariérových poradcov ako odborných zamestnancov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Zamestnanci budú v rámci jednotlivých okresov zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy na školách neefektívny. Jedná sa napríklad o diagnostickú činnosť či o koordináciu výmeny informácií o potrebách na trhu práce.

Práca výchovných poradcov s učiteľským úväzkom, ktorí realizujú kariérové poradenstvo súčasne s riešením zložitých výchovných problémov, bude podporená znížením ich priamej výchovnej a vyučovacej povinnosti.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.