Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT táboreŽiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas prázdnin využiť letné IT tábory.

11. 7. 2017

Na tábore sa programovať, skúšať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, ale aj osobne spoznávať výskumná pracovíská. 

Denné letné IT tábory sú predovšetkým pre tých žiakov a študentov, ktorí majú záujem o stavbu rôznych robotických konštrukcií, programovanie webových stránok, 3D modelovanie, Geocaching, o biologické, chemické alebo fyzikálne pokusy či ďalšie aktivity.

Náplňou denných letných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii, ako i  prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Konkrétne témy sa budú v jednotlivých regiónoch prispôsobovať aktuálnemu záujmu. Celkový program určite zatraktívnia aj laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách, s ktorými sa účastníci zoznámia a budú ich môcť i využívať. 

Tábory sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a pripravilo ich CVTI SR v spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami. Ich účastníci budú mať zdarma možnosť originálnou formou rozvíjať svoje IT zručnosti.

Viac informácií o projekte, ako aj o jednotlivých termínoch letných táborov nájdete na tomto odkaze http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/tabory/denny-letny-it-tabor.

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: minedu.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
Fakulta práva
Bratislava
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.