Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Druhý ročník vedeckého veľtrhu sa začne diskusiou za okrúhlym stolom

Druhý ročník vedeckého veľtrhu sa začne diskusiou za okrúhlym stolomUž 14. septembra 2017 sa námestie NC Eurovea v Bratislave stane dejiskom 2. ročníka Vedeckého veľtrhu. Organizátori sa ho tohto roku rozhodli veľtrh otvoriť diskusiou za okrúhlym stolom.

12. 9. 2017

Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je určený najmä pre deti a mládež školského veku (6-18 rokov). Zaujímavý je ale aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Program veľtrhu je zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch. Vystavovateľmi budú nielen vysoké, stredné školy a vedecké ústavy, ale aj subjekty komerčnej sféry, ktoré sa pokúsia ukázať, že veda je potrebná aj v každodennom živote.

Druhý ročník Vedeckého veľtrhu na Slovensku sa organizátori rozhodli ozvláštniť. Deň pred samotným veľtrhom sa rozhodli usporiadať diskusiu za okrúhlym stolom. Kľúčovou témou diskusie bude pálčivá téma odchodu slovenských študentov do zahraničia.

Za okrúhly stôl zasadnú kapacity z oblasti vedy a výskumu - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. z Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a PhDr. Radomír Masaryk, PhD z Univerzity Komenského v Bratislave. Moderátorom diskusie bude bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Diskusia za okrúhlym stolom sa bude konať 13. septembra 2017 o 18:00 hod. v Binariu, Bratislava na Starých Gruntoch.

Zdroj: vedeckyveltrh.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách