Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Deviataci budú mať viac hodín dejepisu

Deviataci budú mať viac hodín dejepisuOd školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac.

28. 6. 2017

Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré schválilo príslušný dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Rámcovému učebnému plánu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Hodinová dotácia pre dejepis sa v Rámcovom učebnom pláne, podľa ktorého sa budú vzdelávať deviataci od septembra 2017, zvyšuje zo 6 na 7 hodín v rámci celého druhého stupňa základnej školy. V praxi to znamená, že ak mali títo žiaci v 5. až 8. ročníku 1 hodinu dejepisu týždenne, v novom školskom roku ako deviataci budú mať tento predmet trikrát za týždeň.

V súčasnej spoločenskej situácii je posilnenie výučby dejepisu krokom, ktorý má za cieľ vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

Snahou ministerstva školstva je teda to, aby vďaka zvýšenej hodinovej dotácii mali učitelia dejepisu priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky. Kľúčové je taktiež, aby žiakov upozornili na historicko-spoločenské súvislosti, dopad histórie na súčasnosť. Učitelia tiež budú mať priestor na to, aby poukázali, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií, historických prameňov či diskusií.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
30.6.2018 - DÁTUM PODANIA PRIHLÁŠKY
Fakulta práva
Bratislava
30.6.2018 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.