Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Blíži sa 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 5

Blíži sa 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 5Najväčšie stretnutie učiteľov u nás sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.

10. 4. 2018

Na konferenci Učiteľ nie je Google 5 bude takmer 500 pedagógov z celého Slovenska, na ktoré čaká bohatý odborný program. Letošný ročník opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.

Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC v Senci. Je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku.

Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti a príklady dobrej praxe. Chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Nemecka, Holandska, Bulharska, Čile, Nórska, Maďarska a Českej republiky je prísľubom kvalitného odborného programu. 

Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na tematických pilieroch:

 • Škola ako miesto na vzdelanie
  Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou.
 • Vzdelávanie 5.0.
  Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí.
 • Procesy učenia a učenia sa
  Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy.
 • WOW: World of Work
  Vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet.
 • I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
  Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.
 • GSS: Good start to school
  Zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.

Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na koučovaciu zónu a tréningy. Tento rok zaznejú napríklad tejto témy: aktuálne legislatívne zmeny v školstve, ochrana osobných údajov, financovanie, predsudky a segregácia, integrácia, šikana, riziká internetu, rozvoj čitateľskej gramotnosti, ochrana osobnosti učiteľa, zážitkové učenie, komunikácia v tíme a mnoho ďalších.

Poplatok na konferenciu v sebe zahŕňa: účasť na konferencii, materiály ku konferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňajšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program s prekvapením, ranné občerstvenie a obed v druhý deň konferencie, ako aj prístup k prezentáciám online v podobe zborníka.

Viacej informácií a prihlášku nájdete na raabe.sk.

Zdroj: raabe.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.