Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

5. ročník projektu Nebuď otrok drog v znamení vedomostného kvízu

5. ročník projektu Nebuď otrok drog v znamení vedomostného kvízuTlačová agentúra Slovenskej republiky spustila už 5. ročník projektu Nebuď otrok drog. Projekt sa zameruje na oboznámenie žiakov a študentov základných a stredných škôl o rizikách spätých s užívaním drog.

9. 10. 2018

Cieľová skupina sa môže do projektu zapojiť prostredníctvom súťažného vedomostného kvízu, ktorý je zverejnený na webovej stránke projektu. Všetci úspešní riešitelia vedomostného kvízu sa dostanú do záverečného žrebovania. Na desiatich vyžrebovaných čakajú poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 2500 eur. 

Do vedomostného kvízu sa môžu zapojiť všetci žiaci II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a študenti stredných škôl a osemročných gymnázií. Podmienkou účasti v záverečnom žrebovaní o poukážky je správne zodpovedanie celkovo 15 kvízových otázok. Týkajú sa drog, riešitelia však nemusia mať podrobne naštudovanú problematiku. Správnu odpoveď je možné nájsť v sprievodnom texte.

Súťažný kvíz bude k dispozícii do 2. decembra 2018, mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na nasledujúci deň. Všetky potrebné informácie o projekte sú dostupné na stránke www.nebudotrokdrog.sk. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Zdroj: teraz.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.