Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

2000 vysokoškolákov môže získať bezplatne Európsky vodičský preukaz na počítač

2000 vysokoškolákov môže získať bezplatne Európsky vodičský preukaz na počítačVysokoškoláci majú možnosť získať bezplatne ECDL certifikát prostredníctvom národného projektu IT Akademia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie budú zabezpečovať akreditované centrá.

17. 7. 2018

European Computer Driving Licence (ECDL) je Európsky vodičský preukaz na počítač a umožňuje rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh z informatiky. Certifikát však nie je len o informatike. Vďaka získaným zručnosti vie študent lapšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí.

Absolventi sú atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov, zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovnom trhu.

Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých sa vykonáva skúška. Kapacite je však obmedzená, certifikát môže získať len 2000 vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja.

Informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke www.ecdl.sk.

Registračný formulár a viac informácií o prebiehajúcich aktivitách a výsledkoch národného projektu nájdete na www.itakademia.sk.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.